Головна » Конспекти » 2 Клас » Позакласне читання

Україна - рідний край

Урок 4

Тема: Україна - рідний край

Мета: Вчитись читати статті, що розкривають зміст державних символів України, пояснюють історичні моменти розвитку нашої Батьківщини. Розвивати навички читання, переказу, вміння спілкуватися. Прищеплювати інтерес до історії країни, до народних звичаїв, традицій; виховувати патріотизм, любов до рідної землі.

Обладнання: Записи, виставка книжок, малюнки учнів, ілюстрації.

Тип уроку: Урок узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Маленькі наші ноги,

Та знають свою путь,

Вивчати Україну,

Свій рідний край ідуть.

Україно, рідний край:

 Поле, річка, синій гай.

Любо стежкою іти,

Тут живемо я і ти.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Узагальнююча бесіда

--Які твори ви читали, готуючись до уроку?

--Хто їх автор?

--Яка основна думка твору?

--Зачитайте уривок з твору, що вам сподобався.

--Стисло перекажіть прочитаний вами твір.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ми з вами народилися і живемо в Україні. Тут жили наші діди, прадіди, батьки, тут коріння українського народу. Знати свій народ - це знати мамину пісню, що сіяла в душу дитини зернятка, котрі, зійшовши, виростали в добро, любов і ласку людини/це знати батьківську хату, стежина від якої веде у великий шлях Батьківщини, це знати бабусину вишиванку, це знати дідусеву казку про правду і кривду.

Україна - край смутку і краси, радості й печалі, розкішний вінок з рути і барвінку, над яким сяють ясні зорі.

Україна - віковічна боротьба нашого народу за незалежність, волю, щастя.

Україна - це милозвучна рідна мова, вишитий рушник, український одяг, задушевна лірична пісня і крилатий танець.

Україна, любі діти, - наш чудовий край,

Там ліси і полонини, і луги, і гай. і річок прудких багато, і рибок в них тьма!

Все те є, кохані діти, Вітчизна свята.

Україна - це біленькі у садах хатки, Ниви, збіжжям засіяні, запашні квітки.

І міста, розлогі, чисті, -Знай, дитя, це, знай! Україна наша рідна -Це чудовий край!

ІV. Ознайомлення з творами шляхом їх читання в класі

1. Робота над віршем С. Шевченко «Намалюю Україну»

— Прочитайте твір.

— До якого жанру творчості він належить? (Вірш.)

— Які ознаки вірша є в цьому творі? (Специфічна побудова, наявність рим.)

— Визначте, які слова римуються. (Намалювати — хати, вербичку — річку, гори — море, пшеницю — Криницю, спеку — лелеки, парубків — козаків, маляти — мати, тину — Україну.)

— Яка тема розкривається у вірші? (Любов до України, до рідної землі.)

— Поміркуйте, які слова асоціюються зі словом -«Україна».

 Асоціативний кущ «Україна»

Наприклад: «Україна» -- «жовтий», бо велика кількість земель засіяна житом, пшеницею, які мають жовто-золотавий колір, і т. п.

— Що уявив собі ліричний герой твору? (Сонях біля хати, калину, берізку, вербичку, Чорне море, лан, степ, криницю, козаків, українок-дівчат, синє небо, айстри, мальви.)

— Поміркуйте, який малюнок ви б створили за цим віршем. Розкажіть.

2. Робота над віршем Олександра Олеся -«Наш прапор»

— Прочитайте вірш.

— Про що йдеться у творі? (Про прапор.)

— Прапор якої країни змальовано у вірші? (України.)

— Поясніть свою думку. (У вірші вказані кольори українського прапора: жовтий і синій.)

— Що означають ці кольори? Прочитайте. (Синій — як море, небо, волошки; жовтий — день, сонце, жита, які золото ллють.)

— Яке ставлення до прапора висловлюється у вірші? (Пошана, гордість.)

— Доведіть свою думку словами тексту. («Рідний свій прапор високо несім! Хай він, уславлений, квітне усім!*)

— Уявіть, що ви вчителі. Що ви можете розказати учням про прапор?

— Намалюйте прапор. Розкажіть про свій малюнок.

3. Робота над твором «Якого ми роду-племені»

— Прочитайте твір.

— Яке слово є синонімом виразу «рід-плем'я»? («Біографія».)

— Що вказується в біографії? (Ім'я, прізвище, дата і місце народження, родовід.)

— Навіщо повідомляються такі дані? (Бо людина — соціальна істота, що існує не відокремлено, а в суспільстві, в оточенні інших людей.)

— Утворіть ланцюжок людських об'єднань: «племена», «родина», «народи». (Родина - племена - народи.)

— Навіщо родини об'єднувалися в племена? (Щоб спільно боротися проти ворогів, добувати їжу.)

— Що було властиво кожному племені? (Спільні звичаї, спільна мова.)

— Як називається народ, який мешкає на території України? (Український, українці.)

— Які народи, крім українського, проживають в Україні? (Росіяни, поляки, молдавани, греки, євреї, німці та ін.)

— Чому в кінці третього речення третього абзацу стоїть знак «трикрапка»? (Тому що в Україні, крім зазначених, проживають представники й інших народів.)

— Пригадайте, представники яких народів є серед ваших знайомих.

— Яке свято відзначають 24 серпня кожного року? (День незалежності України.)

— Прочитайте останній рядок твору. Поміркуйте, що слід робити, щоб вирости «гідним громадянином держави».

— Розкажіть, що нового ви дізналися про минуле України, яка інформація вже була відомою.

— Можливо, ви можете доповнити статтю додатковою інформацією. Розкажіть.

4. Фізпауза для оченят.

1. Швидко покліпати очима, заплющити очі та посидіти спокійно, повільно рахуючи до 5. Повторити 4 -5 разів.

2. Міцно замружити очі. Порахувати до 3, відкрити очі та подивитися вдалечінь. Порахувати до 5. Повторити 4 – 5 разів.

3. У середньому темпі проробити 3 – 4 кругових рухів очима в правий бік, стільки ж само - у лівий. Розслабивши очні м’язи, подивитися вдалечінь – на рахунок 1 – 6. Повторити 1 – 2 рази.

4. Витягнути руку вперед. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1 – 4. Потім перенести погляд вдалечінь на рахунок 1 – 6. Повторити 4 – 5 разів.

5. Робота над твором В. Сухомлинського «Що найтяжче журавлям»

— Прочитайте твір.

— Про кого в ньому йдеться? (Про журавлів.)

— Куди прямували журавлі? (Журавлі летіли у вирій.)

— До кого притулилися журавлі? (До білокорої Берези.)

— Про що запитала Береза? (Береза запитала про те, куди летять журавлі.)

— Що відповіли журавлі? (Що летять у вирій, дорога тяжка, та найтяжча не дорога.)

— Що виявилося найтяжчим для журавлів? (Жити на чужій землі.)

— Чому жити на чужій землі найтяжче? (Бо то не рідна земля.)

— Із чим асоціюється рідна земля в журавлів? (З білокорою Березою.)

— Чому слово -«береза» у творі вживається з великої букви? (Бо Береза виступає у творі живою істотою.)

— У якій формі побудовано твір? (У формі діалогу.)

— Розіграйте діалог зі своїм сусідом по парті.

— Яка основна думка твору? (У творі розкривається тема любові до Батьківщини.)

— Які з прислів'їв розкривають тему твору?

1.  У гостях добре, а вдома краще.

2. Кожному мила своя сторона.

3. Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.

— Поміркуйте, яку б відповідь ви дали на запитання Берези.

6. Робота над текстом «Що край, то звичай» за П. Григоруком

Перед читанням цього твору доцільно запитати учнів про звичаї та традиції, відомі кожній дитині, використовуючи метод «мозкового штурму», і зробити висновок про те, що в кожній

родині, кожному населеному пункті, кожній країні є тільки їм притаманні звичаї.

— Прочитайте твір.

— Яка приказка наведена у творі? («Що край, то звичай, що сторона, то новина».)

— Поясніть зміст цього вислову.

— Коли народилася більшість звичаїв? (У сиву давнину.)

— Як звичаї зберігалися й передавалися в народі? (Від батьків до дітей, від дітей до онуків, від онуків до правнуків та праправнуків.)

— Які звичаї збереглися до нашого часу? (Слова вітання, прощання, зустріч гостей хлібом-сіллю, саджання дерева на згадку про себе тощо.)

— Які зі звичаїв вам відомі, з якими ознайомилися вперше?

— Розкажіть про звичай початку жнив.

— Зробіть (удома або в групах — залежно від підготовленості до уроку) додаткове повідомлення про народні звичаї.

V. Перевірка усвідомленого.

1. Складіть проект «Народні звичаї України», використовуючи власні повідомлення.

2. Тест по темі «Україна — рідний край» .

 1. Якого кольору український прапор?

а)  Червоного;

б) жовто-блакитного;

в) синьо-жовтого.

 2. Із чого наш прапор за віршем Олександра Олеся?

а)  3 жита й волошок;

б) зі срібла й золота;

в) з неба і сонця.

 3. Коли відзначають День незалежності України?

а)  31 грудня;

б) 24 серпня;

в) 8 березня.

 4. Навіщо люди об'єднувалися в племена?

а)  Щоб говорити спільною мовою;

б) боротися проти ворогів, спільно добувати їжу;

в) гратися разом.

 5. Що найтяжче журавлям?

а) Далека дорога;

б) холодна зима;

в) життя в чужій стороні.

 6. Як зустрічають гостей в Україні?

а)  Садять дерево;

б) хлібом-сіллю на вишитому рушнику;

в) співають вітальні пісні.

VІ. Підсумок уроку

— Що нового ви дізналися на уроці?

— Яка назва теми?

— Який твори ми читали? Хто їх автори?

--- Який твір вам запам’ятався найбільше і чому?

Категорія: Позакласне читання | Додав: SYLER (02.01.2014)
Переглядів: 5985 | Рейтинг: 2.7/3

Можливо, вам будуть цікаві ці конспекти

Цікавий світ навколо тебе. Урок позакласного читання
Силуетне зображення будинків. Практична робота «Чарівні куполи соборів»
Пошиття фартушка для ляльки, оздоблення його швом «уперед голку» та аплікаціє...
Розмітка за зразком, клітинками та лінійкою
Дослідницький практикум. З чого це виготовлено?
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]