Головна » Конспекти » 2 Клас » Іноземна мова

Мій розпорядок дня. My working day

План-конспект відкритого уроку з англійської мови у 3-а класі з теми «My working day. Мій розпорядок дня.», проведеного у рамках шкільного конкурсу «Кращий урок компетентнісного спрямування».
Мокрицька О.В.
Тема:Мій розпорядок дня. My working day
Цілі:
навчальна: формувати предметні компетентності з іноземної мови: лексичну (відпрацювати вживання вивчених лексичних одиниць і активізувати їх в мовленні); граматичну (повторити та закріпити вживання Present Simple під час виконання вправ); фонологічну (навчати та відпрацювати правильну вимову іншомовних слів); удосконалювати навички читання учнів; навчати застосовувати отримані знання на практиці (під час виконання вправ та розповіді про свій робочий день); перевірити рівень знань учнів під час читання, виконання граматичних вправ, діалогічного та монологічного мовлення.
розвиваюча: розвивати ключові компетентності учнів: соціальну (розвивати вміння розповідати про свій розпорядок дня, вживаючи при цьому Present Simple, а також розвивати вміння вести діалог на задану тему у будь-якій ситуації); полікультурну (розвивати вміння порівнювати та вживати лексику з заданої теми у висловлюванні іноземною мовою); саморозвитку та самоосвіти (розвивати вміння учнів самостійно шукати інформацію та складати повідомлення з заданої теми іноземною мовою, розвивати мовну здогадку учнів, пам’ять, увагу); здоров’язберігаючу (розвивати та підтримувати прагнення учнів до здорового способу життя та залучати їх до підтримання свого здоров’я протягом уроку шляхом фізкультхвилинок та релаксацій); комунікативну (розвивати культуру спілкування учнів, розвивати уміння висловлювати свої думки англійською мовою, розвивати монологічне та діалогічне мовлення учнів, розвивати уміння працювати самостійно та у парі).
виховна: виховувати культуру спілкування учнів, інтерес до країни, мова якої вивчається; формувати в учнів уявлення про режим дня та дотримання його в повсякденному житті; виховувати почуття відповідальності за дотримання режиму дня.
Тип уроку : урок застосування знань, умінь та навичок.
Форми роботи: індивідуальна, робота в парах.
Обладнання уроку: підручник, робочий зошит, картки із завданнями, аудіо запис, картки із зображенням розпорядку дня.
План уроку:
І. Орієнтація, мотивація навчальної діяльності.
ІІ. Цілепокладання.
1. Повідомлення теми, мети , завдань уроку.
2. Мотивація навчальної діяльності.
3. Визначення очікуваних результатів.
ІІІ. Цілереалізація.
1. Перевірка домашнього завдання; відтворення й коригування опорних знань, умінь та навичок , необхідних для самостійного виконання практичних завдань уроку.
2. Повторення граматики – Present Simple (теперішній час) – виконання вправ під контролем та за допомогою вчителя.
3. Фізкультпауза.
4. Виконання вправ у підручнику (робота в парах).
5. Робота з текстом у підручнику.
6. Узагальнення та систематизація учнями результатів роботи.
ІV. Рефлексивно-оцінюючий
1. Підведення підсумків уроку.
2. Повідомлення домашнього завдання.
3. Рефлексія.
4. Цінування, оцінювання

Хід уроку
І.Орієнтація, мотивація навчальної діяльності.
Як ви думаєте, яка тема нашого сьогоднішнього уроку? (Діти розглядають малюнки на дошці та називають тему уроку за малюнками).
Отже сьогодні ми з вами поговоримо про розпорядок дня та робочий день. Ми вже всі добре вивчили цю тему і сьогодні на уроці ми перевіримо ці знання на практиці: повторимо всі вивчені слова з теми, ви спробуєте розповісти нам про свій день та запитаєте один одного про розпорядок дня.
А як ви думаєте, для чого нам потрібно вивчати цю тему? (щоб вміти розповісти про себе та свій робочий день, запитувати один одного про розпорядок дня, будувати плани, призначати зустрічі, вести бесіди на задану тему, для спілкування з іноземцями, як за кордоном, так і у рідній країні.)
ІІ. Цілепокладання.
Для того, щоб учні краще засвоїли необхідність вивчення теми «Мій розпорядок дня», їм пропонується скласти разом з вчителем асоціативну схему.
Що ви уявляєте,коли ми говоримо слова «робочий день», «розпорядок дня»? Які асоціації у вас виникають? Які слова або вирази ви можете пов’язати з темою «Мій розпорядок дня»? (Діти називають свої асоціації та заповнюють схему разом з вчителем).
Сьогодні на уроці ми повторимо лексику з теми «Мій розпорядок дня», виконаємо вправи, складемо діалоги за темою, послухаємо розповіді один одного про розпорядок дня, а також згадаємо граматичний матеріал - вживання теперішнього часу в англійській мові Present Simple. Все це допоможе вам краще орієнтуватися в цій темі, вміти в будь-якій ситуації розповісти про себе та свій день і взагалі про те, чим ви займаєтесь протягом дня, а також правильно виконати домашнє завдання до наступного уроку.
ІІІ. Цілереалізація
1.Перевірка домашнього завдання; відтворення й коригування опорних знань, умінь та навичок , необхідних для самостійного виконання практичних завдань уроку.
Давайте разом з вами повторимо правильну вимову вивчених слів (учні повторюють слова за вчителем та аудіо записом). Потім вчитель перевіряє правильність засвоєння лексики учнями усно та письмово (діти розгадують загадки з вивченою лексикою; далі письмово біля дошки розшифровують вивчені слова – пишуть їх правильно та поєднують між собою окремі слова, так щоб вийшли словосполучення)
Вдома вам треба було розташувати речення в правильному порядку, так щоб вийшов зв’язний текст, а також зробити вправу з читання. А на високий рівень самостійно скласти та розіграти на уроці діалоги про свій робочий день. (Учні читають речення з вправи у правильному порядку
Впр3, с. 62 та читають вправу 3 с. 59, відпрацьовуючи таким чином навички читання; а на високий рівень – інсценують складені вдома діалоги).
Молодці! Ви дуже добре впоралися з завданням і тепер в будь-якій ситуації зможете розповісти про свої плани, призначити зустріч та розказати про свій розпорядок дня!
2.Повторення граматики – Present Simple (теперішній час) – виконання вправ під контролем та за допомогою вчителя.
Давайте разом з вами згадаємо, що таке Present Simple і яку особливість у вживанні він має. (Учні називають, що таке Present Simple і що коли дію виконують he, she, it – до дієслова додається закінчення -S або -ES).
А для чого нам потрібно вивчати як і коли вживається цей час? (Щоб вміти будувати розповідь у теперішньому часі англійською мовою; правильно та без помилок читати писати та говорити).
Діти, для того, щоб нам з вами краще закріпити вживання цього часу, давайте згадаємо віршик про Present Simple (учні повторюють вірш разом з вчителем).
Потім для кращого засвоєння правила , учням пропонується провідміняти слова біля дошки.
А зараз вам пропонується виконати вправу у зошиті. Відкрийте, будь ласка, зошити Впр 1 с.29. Вам треба заповнити пропуски у реченнях та вставити дієслова у правильній формі Present Simple. А на високий рівень вам треба виконати завдання на картках – розташувати слова у реченнях в правильному порядку, не забуваючи про форми дієслів.
Дуже добре!Ви всі чудово впоралися із завданням і я впевнена, що тепер ви назавжди запам’ятаєте, як і коли вживається Present Simple.І тепер у вас з цим правилом не буде жодних проблем!
3. Фізкультпауза.
Ми вже з вами так гарно попрацювали, зробили так багато завдань! Тож тепер час відпочити! (Учні виконують фізичні вправи та співають пісеньку).
4. Виконання вправ у підручнику та робочому зошиті (робота в парах).
Подивіться, будь ласка, на малюнки, та запитайте один в одного, чим займаються діти у певний час – Впр 3 с.67 (підручник). Підготуйтеся протягом кількох хвилин! (Учням треба задати один одному питання за малюнками у підручнику і відповісти на них. Для того, щоб виконати ці завдання, треба вжити правильну лексику та граматично правильно побудувати речення, враховуючи граматику - Present Simple).
5. Робота з текстом у підручнику.
Відкрийте, будь ласка, підручники Впр 2 с.59. Ви знаєте, що на даному етапі, у 3 класі, ми продовжуємо з вами вчитися правильно читати англійською мовою, а також вчимося перекладати прочитане – все це дуже необхідно, адже саме зараз вам надається можливість відпрацювати при читанні кожне слово та навчитися читати правильно та без помилок.
(Дітям пропонується прочитати текст спочатку за вчителем хором (відпрацьовується правильна вимова слів); а потім кілька учнів читають та перекладають текст самостійно (високий рівень).
6.Узагальнення та систематизація учнями результатів роботи.
Я знаю, що на сьогодні деякі з вас підготували проекти про свій розпорядок дня. Подивіться, будь ласка на дошку – які гарні проекти у вас вийшли!Давайте скажемо кілька речень про ваш робочий день! (Учні говорять кілька речень за проектами).
Молодці! Давайте ж завжди будемо з вами такими працелюбними, товариськими та будемо цінувати власний час!
ІV. Рефлексивно-оцінюючий
1. Підведення підсумків уроку.
Молодці! Ви сьогодні дуже добре попрацювали! Ми закріпили з вами вживання Present Simple та тепер ви зможете самостійно і без помилок розказати про свій день та запитати у будь–кого про розпорядок дня!
2. Повідомлення домашнього завдання.
І. Впр3 с.32 (WB) – доповнити пропуски в реченнях (середній рівень)
ІІ. Впр3 с.41 (WB) – скласти речення за зразком (достатній рівень)
ІІІ. Самостійно скласти кілька питань про робочий день свого друга (високий рівень)
3. Рефлексія
В кінці уроку учні грають у невеличку гру. Кожному учневі вчитель роздає картки, на яких записана якась дія з робочого дня - учень виходить до дошки та показує її за допомогою жестів – не називаючи, а інші учні повинні відгадати. А також учні співають пісню про робочий день.
Вам сподобався урок?
Що вам найбільше сподобалось?
Чого ви навчилися на уроці?
Ви отримали наступні оцінки……
Ви молодці!
Категорія: Іноземна мова | Додав: Helen3286 (03.02.2016)
Переглядів: 1956 | Рейтинг: 0.0/0

Можливо, вам будуть цікаві ці конспекти

Свято, коли весело
Вирощування рослин у закритому ґрунті. Відбір повноцінного насіння (коренів) ...
Місця підвищеної небезпеки у школі
Вступне заняття
Жива і нежива природа
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]