Головна » Конспекти » 2 Клас » Рідна мова

Узагальнення знань учнів за темою «Звуки і букви»

Урок 113

Тема: Узагальнення знань учнів за темою «Звуки і букви»

Мета: узагальнити вивчений матеріал про звуки і букви; збагачувати словниковий запас учнів; формувати навички грамотного письма; виховувати любов до рідного краю.

Хід Уроку

I. Організаційний момент

Учитель

Добрий день, другий клас!

Дуже рада бачить вас!

Учні

На урок прийшли ми знову І навчатися готові!

II. Актуалізація опорних знань

 1 Хвилинка каліграфії

Ки Че Ба Ук щи їв єм ча ах пл

/о/ткігї гц/ іс/ІЧЇі Агу Украінсі

Від рідної землі віє теплом, від чужої — холодом.

— Доберіть до слова Батьківщина споріднені слова. Визначте корінь.

— які слова, близькі за значенням до слова Батьківщина, ви знаєте?

— Скільки звуків у слові Батьківщина? Скільки букв?

— чому кількість звуків і букв однакова в цьому слові, хоча знак м’якшення звука не позначає?

— Скільки звуків і букв у словах Київ та Україна? чому букв менше, ніж звуків?

— які ще букви можуть позначати два звуки?

— У яких випадках букви я, ю, є, ї завжди позначають два звуки? Наведіть приклади таких слів.

— А чи можуть дві букви позначати один звук? Наведіть приклади таких слів.

— як ви розумієте зміст прислів’я?

— Підкресліть у прислів’ї слова — назви ознак, протилежні за значенням.

 2 Словникова робота

 1) Гра «Загадки діда Буквоїда».

— які голосні пропущено?

— Запишіть утворені слова.

м тр ср д н д лд т н

ч т льз цьт трд т л

 2) розгадування кросворда «Наголос».

1)Від хати до хати йде.

 А в хату не заходить. (стежина)

2)Холодна, біла, ліс оголила,

 Скувала річку,

 Струмок спинила. (Зима)

3)І великі, і малі Повдягалися в брилі,

 І дощу ці одноніжки Не бояться ані трішки. ліс — улюблений їх край.

 А як звуться, відгадай! (Гриби)

4)Бджілки-трудівниці Із різних квіток Збирають

 щоліта Смачненький...

 (медок).

5)я руда, низького росту,

 Хитра я і довгохвоста.

 На курей я вельми ласа —

 В них таке смачненьке м’ясо.

 Вовку-брату я сестриця,

 А зовуть мене. (лисиця).

6)Дуже товсті ноги маю,

 Тихо їх переставляю.

 Височезний я на зріст,

 Біля рота маю хвіст! (слон)

7)Понад річкою місток Виріс із семи стрічок.

 Та по ньому не піду,

 Бо ще у воду упаду. (Веселка)

— яке слово вийшло по вертикалі?

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми закріпимо вивчений матеріал про звуки і букви.

IV. Узагальнення й Систематизація отриманих знань та вмінь

Завдання 1

Прочитати українську абетку. яких літер бракує?

Бб Вв Гг Ґґ Дд Жж Зз Йй Кк лл Мм Нн Пп рр Сс Тт Фф Хх Цц чч Шш Щщ

— Скільки букв можуть позначати голосні звуки?

— Назвіть букви, що позначають приголосні звуки.

— яких звуків більше в українській мові — голосних чи приголосних?

— чого більше в українській мові — приголосних звуків чи букв, що їх позначають?

— яка буква завжди позначає два звуки?

— яка буква позначає завжди м’який звук?

— які букви можуть позначати по два звуки?

— які букви позначають дзвінкі звуки?

— які букви позначають глухі звуки?

— Назвіть звуки, під час вимовляння яких струмінь повітря не натрапляє на перешкоду.

— Назвіть кілька звуків, які б продовжили ряд: [з], [д], [дж], [б].

— Назвіть парні глухі звуки до таких дзвінких: [дз], [ґ], [з], [г].

— Назвіть парні тверді звуки до таких м’яких: [л], [т], [з], [р].

Завдання 2

робота в парах

 1) Назвіть склади з м’якими приголосними в таких словах: тюлень, лисиця, ялина, тополя.

 2) який одержимо склад, якщо м’який звук у ньому замінимо на твердий? (для, клю, день, нє, сльо)

 3) який одержимо склад, якщо твердий звук у ньому замінимо на м’який? (пла, рук, глу, ле, тро)

 4) Запишіть слова і позначте в дужках кількість звуків і букв у них (побудувати звукові моделі): сіль, дзьоб, маяк, бджола, щука, Юрась, льон.

Завдання 3

Списати слова, вставляючи ь. Назвати одним словом.

Олен □, рис □ , лос □ , ведмід— це...

Кара^], окущ— це...

Васил □ ко, ПетруШ , ІвасЛ — це...

Фізкультхвилинка Завдання 4

Списати слова, поділяючи їх для переносу.

Донька, опеньки, синька, пальма, пісенька, гайка, чайник, впіймав.

Завдання 5

Зі слів кожного рядка скласти і записати речення.

а) Опеньки, коло, ростуть, пеньків, восени;

б) співала, пісеньку, доньці, мама.

Завдання 6

Утворити слова за зразком.

 День

 пеньденьок

 опеньки

Завдання 7

Списати слова, вставляючи пропущені букви. Поставити над словами наголос.

С_годні, т_хкає, сл_зи, л_дяник, л_тчик, с_мий, бад_рий, в_сна, оз_рце, н_бесний, з_мовий, кал_ндар, дорі_ка, соло_кий.

Завдання 8

Гра «порівняй!»

Визначити кількість звуків у словах і поставити знаки <, >, =.

 Сіно = санирак □мак сон□дощ джміль

щітка > кшкадзиґа □ мотив парта гора

 щит □ вуж□ нора щиглик

 гриб □ гістьдзіоник

 рак д мак лось □ ліс

Завдання 9

Записати слова в алфавітному порядку.

Горобина, льотчик, радість, автобус, веселка, світлячки, малина.

V. Підсумок уроку. Рефлексія

— Продовжити речення.

 • Слова складаються зі... (звуків).

 • Звуки на письмі позначаються .(буквами).

 • Букви ми(бачимо, читаємо, пишемо).

 • Букви бувають ... і ... (рукописні і друковані; великі і малі).

 • Звуки бувають ... і ... (голосні і приголосні; дзвінкі і глухі; м ’які і тверді).

Категорія: Рідна мова | Додав: SYLER (02.01.2014)
Переглядів: 3276 | Рейтинг: 0.0/0

Можливо, вам будуть цікаві ці конспекти

Доброта - це частина нас
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКІВ № 26
Обговорення можливостей і демонстрація режимів роботи комп’ютера. Складові ча...
Сюжетні композиції з рослинних форм. створення колективних сюжетних композиці...
Елементарні уявлення про духовну складову здоров'я. Різні вияви краси пов...
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]