Головна » Конспекти » 3 Клас » Математика

Ігри та цікаві завдання на уроках математики

ГРА «ДОПОМОЖИ БЛОЧЦІ ЗІБРАТИ ГРИБИ»
На гіллячках, на тоненьких, Поки день ще не погас, Сироїжки та опеньки Білка сушить про запас. Учитель звертається до дітей з пропозицією допомогти білочці відібрати найсмачніші гриби.
На грибах записані приклади на множення та ділення. Смачними будуть ті, відповідь яких менша за число 27.

ГРА «КМІТЛИВЕ ОКО»
Учні поділені на дві команди. З кожної виходить по 5 учнів. їм роздають картки з цифрами і знаками дій. За сигналом діти складають приклади на множення (наприк¬лад: Зх 7 = 21; 2x6 = 12; 4x5 = 20).
Потім учитель пропонує з цими числами утворити інші приклади на множення (7 х 3 = 21; 6 х 2 = 12; 5 х 4 = 20). У кожній команді один з її членів записує складені вира¬зи на дошці. Порівнюючи пари виразів, діти повторюють переставний закон множення. Виграє та команда, яка складе більше прикладів за відведений час і сформулює переставний закон множення.

ГРА «ПОЛАТАЙ ДІРКИ»
На підлозі мишка Підібрала книжку. Сторінки гортала, До дірок читала. Учитель говорить, що треба полатати сторінки книжки з математики.

Гру можна організувати як змагання між рядами.

ГРА «МАГАЗИН»
На поличках виставлені різні іграшки. Замість таблич¬ки з ціною записаний на картці приклад. Ціни стануть відомі тоді, коли діти-покупці «купуючи» іграшку, розв'яжуть записаний під нею приклад.

ГРА «РЯД - ПЕРЕМОЖЕЦЬ»
Школярі вибирають із кожного ряду по два учні. Виб¬рані учні стоять напроти свого ряду, а інші учні швидко по порядку, як сидять, задають їм приклади на множен¬ня і ділення. Підраховуємо, хто розв'язав правильно біль¬ше прикладів. При підведенні підсумків ряд-переможець піднімається, клас дружно скандує «Молодці!» і плескає в долоні.

ГРА «СКЛАДИ ПРИКЛАД»
Кожен ряд вибирає собі вид транспорту, на якому буде подорожувати. Під малюнками з вибраним видом транс¬порту записані числа.
За сигналом вчителя учні кожного ряду з початку ряду по порядку виходять до дошки і пишуть приклади до да¬ної відповіді. Перемагає той ряд, який швидко і правиль¬но запише приклади.

ГРА «САДІВНИКИ»
На листку паперу намальована яблуня. До неї прикріплені червоні яблука, на зворотному боці яких за¬писані приклади. До дошки виходять три учні. Вони зри¬вають яблука і швидко записують приклади.
Ось так яблука — повні соку солодкого,
Руку простягніть і яблуко зірвіть.
Став вітер гілку гойдати,
І важко яблуко дістати.
Та яблучка ці не прості,
На них цифри золоті.
Швидко яблучко зірвіть,
Вправно приклад розв'яжіть.
Хто більше встиг розв'язати і записати прикладів, той і переміг.

ГРА «МАТЕМАТИЧНИЙ ЦИФЕРБЛАТ»

У середині циферблату є кишенька для чисел, які є до¬бутком множників. Діти стрілками повинні показати множники, при яких отримуємо той чи інший добуток.
Другий варіант гри: учні по черзі показують стрілками множники й виставляють у кишеньку добуток.

ГРА «ПОДАРУНКИ»
До бабусі на село
мчать велосипедики:
весе-весе-весело
їдуть два ведмедики.

А до діда-дідуся
на кані-канікули
зайчик, білка й порося
дріботять, бо ніколи!

У звірят на футболках записані приклади на ділення. Дідусь і бабуся приготували своїм гостям подарунки, на яких написані числа. Розподілити правильно подарунки допоможе наше уміння розв'язувати приклади на ділення.

«МАТЕМАТИЧНЕ ДОМІНО»
Для цієї гри треба вирізати 28 карток розміром 3x4 см. У верхній частині карток написані приклади на множен¬ня і ділення, а в нижній частині — відповіді до прикладів.
Задача дітей — підставити до прикладу картку з пра¬вильною відповіддю. Гра знімає напругу і втому, зацікав¬лює, а найголовніше, допомагає краще і швидше запа¬м'ятати таблицю множення і ділення.

ГРА «У КОГО БІЛЬШЕ ФІГУР?»
У кожного учня на парті лежать невеличкі фігури (ко¬ла, трикутники, квадрати).
Назначається п'ять ведучих. За сигналом вчителя вони розходяться по класу і підходять до будь-якого учня. Той учень, до якого підійшли, говорить приклад на таблицю множення чи ділення. Ведучий тихо, щоб ніхто не почув його відповідь, називає результат. Якщо відповідь пра¬вильна, він одержує фігуру.
Той, хто за певний час набере більше фігур, вважаєть¬ся переможцем.

ГРА «ХЛОПЧИКИ - ДІВЧАТКА»
На картках вчитель записує приклади так, щоб їх було видно всьому класу. Зворотній бік одних карток пофарбовано червоним кольором, інших — зеленим.
Учитель бере одну з карток, показує приклад класу і пе¬ревертає зворотнім боком. Якщо картка червоного кольо¬ру, то відповідь хором називають дівчатка, якщо зелено¬го — хлопчики.
Виграє той, хто менше зробить помилок.

ГРА «ПО ЗАМЕТАХ»
Із білого паперу виготовляємо невеликі картки, з одно¬го боку яких записуємо приклади табличних дій.
Картки розкладаємо на підлозі білим вверх. Кожна картка — це замет.
Виходить двоє учнів. Вони по черзі піднімають картки, роблять крок вперед (крокують по заметах) і називають відповіді. Клас слідкує за відповідями цих двох учнів. Той, хто назвав відповідь неправильно, провалюється в замет. Учень, який провалився, назначає собі заміну з дітей, які сидять за партами.
Примітка: можна фати, поділивши клас на дві коман¬ди.
При підведенні підсумків враховується швидкість вико¬нання завдань і кількість помилок.

ГРА «ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ»
— Діти, сьогодні нас зустрічають лісові дзвіночки і пропону¬ють нам розв'язати приклади (на квітках написані приклади).
Ми дзвіночки,
Лісові дзвіночки,
Славим день.
Ми співаєм,
Дзвоном зустрічаєм:
День! День!

ГРА «ВЛУЧНІ СТРІЛЬЦІ»
Повідомляємо дітям, що на цьому уроці вони — «влучні стрільці» — будуть «запускати стріли» (проводити стрілки) від прикладу до відповіді. Хто правильно і швидко знайде відповідь, яка відповідає пев¬ному прикладу, той стає найкращим стрільцем.
Завдання учні виконують за картками або в зошитах.

ГРА «МОВЧАНКА»
Учень повинен відповідати на запитанні
Учень повинен відповідати на запитання вчителя, не говорячи жодного слова, а показуючи лише картку з чис¬лами.
Запитання вчителя пов'язані з вивченими таблицями множення і ділення. Таку гру корисно проводити, коли учні збуджені і їм важко зосередитися без допомоги вчи¬теля.

ГРА «ВІДНЕСИ МЕД У СВІЙ ВУЛИК»
Ігровий матеріал:
намальовані вулики, на яких записані табличні випад¬ки множення і ділення, бджоли з певними номерами — відповідями до прикладів.
Гру починаємо з «Пісеньки бджоли».
«Жаль!» — жалілася бджола.
Я у лісі не жила.
Я не вчилася у школі,
Бо збирала мед у полі.
Але з дітками дружу.
їм співаю: «Жу, жу, жу-у!»
— Діти, допоможіть кожній бджолі потрапити до свого вулика.

ГРА «ЗНАЙДИ МІСЦЕ ПРИЗЕМЛЕННЯ»
На парашутах написані вирази. Внизу під парашутами відведені місця приземлення. Кожен парашут треба поса¬дити у свій квадрат, в якому записане число, що є відповіддю до виразу на парашуті.

ГРА «ЕСТАФЕТА»
Ведучий. Діти, сьогодні повторимо таблицю множення на 3. Під час естафетного бігу будемо передавати палич¬ку через кожні 3 метри. Приготувалися! Марш!
Учні передають один одному паличку, називаючи чис¬ла: третій, шостий, дев'ятий, дванадцятий і так далі, тоб¬то послідовно відтворюють таблицю числа 3.
Другий, третій ряди, ще раз пробігаючи дистанцію, лічать трійками.

ГРА «УВАГА! ТАБЛИЦЯ!»
Наприклад, повторюємо на уроці таблицю числа 8. На набірному полотні числа 16, 32, 40, 54, 80. Запитання до класу:
— З більшості добутків визначте, яка це таблиця?
— Таблиця числа 8.
— Яке число зайве? -54.
— Яких добутків не вистачає?
— 8, 24, 48, 56, 64, 72.
Щоб визначити таблицю, вичленити зайве число, наз¬вати добутки, яких бракує, дитина тричі повторює табли¬цю, отже, краще запам'ятовує її.

ГРА «ЛІСОВА ШКОЛА»
На дошці виставляємо фігурки звірят — учнів лісової школи, під кожною фігуркою — кишеньки для карток із завданнями. Діти розв'язують приклади разом із учнями лісової школи.
У звірят вийшли такі відповіді: 14, 15, 18, 16, 21 (карт¬ки відповідно вставлені в кишеньки). Діти звіряють зі своїми результатами відповіді лісових мешканців. Хто по¬милився? А як це могло трапитися?
За допомогою цієї гри учні вчаться перевіряти власну роботу, аналізувати помилки, доводити правоту.

ГРА «ЛІСОВА ЯЛИНКА»
Ігровий матеріал: ялинка, на якій розміщені числа, іграшки: сніжинка, морквинка, стрічка, грушка, грибоч¬ки, горішки, зірочка.
Прикрашали у лісі звірята
Молоденьку ялинку до свята:
На кожну голочку — сніжинку,
На кожну гілочку — морквинку.
Від кожної лисички —
гарну стрічку,
від кожної синички —
грушку-дичку.
Старий ведмідь
приніс грибочків трішки.
Руденька білочка
розвісила горішки,
а вовченятко спати не лягало
і на верхівку зірочку дістало... (Вчитель декламує вірш і показує названі в ньому іграш¬ки).
Вчитель. Діти зверніть увагу, що на іграшках написані приклади. Треба їх розв'язати, щоб знати, куди повісити іграшки на ялинку. Число на ялинці відповідає певній іграшці.

ГРА «ЗНАЙДИ СВОЄ ДЕРЕВО»

Перед уроком чіпляємо таблицю з намальованими де¬ревами, під якими записані приклади. В кожного на парті картка — відповідь до прикладів, що написані під дере¬вом. Учень, який не помилився у розв'язуванні при¬кладів, знайде своє дерево. Шукаючи лише своє дерево, дитина розв'язує всі приклади.

ГРА «ЗВАРИМО БОРЩИК»
На дошці виставлена картинка із зображенням каст¬рулі. Поряд на набірному полотні виставлені зображення овочів: морква, буряк, цибуля, картопля, капуста, помідо¬ри.
Ведучий. Зараз ми дізнаємося, чи вміють учні нашого класу варити борщ. На кожному овочі написаний при¬клад.
Треба розмістити відповіді до прикладів у порядку зрос¬тання, завдяки цьому ми знатимемо, в якому порядку ки¬дати овочі в борщ.

ГРА «ЗНАЙДИ КОРОТШИЙ ШЛЯХ»
Щоб ввести дітей в ігрову ситуацію, вчитель читає вірш. «А я у гай ходила»
А я у гай ходила по квітку ось яку!
А там дерева —.люлі, і все отак зозулі: ку-ку! ку-ку!
«Я зайчика зустріла, дрімав він на горбку.
Була б його спіймала — зозуля ізлякала: Ку-ку!
П. Тичина

На малюнку зображено дві стежки. Звичайно, зайчик тікав коротшим шляхом. Треба знайти значення при¬кладів при діленні, потім частки додати. Коротшою стеж¬кою буде та, на якій сума часток менша.

ГРА «ЗІРВИ ОГІРОК»
На таблиці намальована грядка, де ростуть огірки. В прорізи вставлені огірки. На зворотному боці кожного огірка записані вирази. За правильно розв'язані прикла¬ди учні нагороджуються медалями «Молодець».

ГРА «ПЕРЕВІР СЕБЕ»
Учитель заготовляє картки, на яких записані результа¬ти множення. Наприклад: 16.
Учитель показує картку, а учні записують приклад на множення з такою відповіддю або піднімають картки з числами 2 і 8.

ГРА «НЕ ЗІБ'ЮСЬ!»
Учні лічать від 1 до 20 по одному. Замість чисел, які діляться на 2, говорять «Не зіб'юсь».

ГРА «ЗАБИЙ М'Я У СІТКУ СУПЕРНИКА»
Виставляємо дві іграшкові сітки. Перший варіант — од¬на команда, другий — інша команда. Перша з них «заби¬ває» м'яч з відповіддю 7. Друга — з відповіддю 8. Прикла¬ди табличного ділення з відповідями обох чисел записані на дошці в довільному порядку. Учень запише половину прикладів, але розв'язує всі. Бажання перемогти спонук; працювати вдумливо, адже помилка — гол у свої ворота

ГРА «ХТО СКЛАДЕ ДЛЯ РОБІНА-БОБІНА БАГАТШЕ МЕНЮ»
Намальовані фрукти і овочі, в центрі яких записані приклади та табличне ділення. Треба знайти пари, сума часток яких дорівнюватиме 1 Наприклад: 49 : 7 = 7, 27 : 9 = З

ГРА «МЕРТВА ПЕТЛЯ»
Виготовляємо дидактичні картки, що за формою нагадують літак. На зворотному боці — приклади типу:
63:7 72:8
54:9 63:9
24:3 56:8 і т. д.
Літаки поділено на дві ес¬кадрильї, учні теж організо¬вують дві команди. Перема¬гає та, що першою виконає «бойове завдання»: розв'язати прикла¬ди — зробити «мертву петлю» — і повернутися на «аеродром».

ГРА «ЛИСТОНОШІ»
Учасники гри одержують картки — «номери будинків»:
4x9 3x6
5x8 2x9
6x6 7x7
7x6 9x8
Кожен «листоноша» вручає листи-відповіді мешканцям своєї вулиці. Листонош буде стільки, скільки рядів у класі.
Категорія: Математика | Додав: Юлія8021 (04.10.2016)
Переглядів: 2251 | Рейтинг: 0.0/0

Можливо, вам будуть цікаві ці конспекти

Узагальнюючий урок із теми «Пластика форм». Виготовлення подарунка до зимових...
Криволінійне різання паперу. Виготовлення дидактичної гри «числове віяло»
Симетрія в природі. Згинання паперу. Вирізування деталей симетричної форми
Конструювання із сірникових коробок. Човник
Різання паперу ножицями по прямій лінії. Способи нанесення зображення на папі...
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]