Головна » Конспекти » 2 Клас » Математика

Множення чисел 0; 1. Множення на 0; 1. Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язування задач на ділення на рівні частини

Урок 52

Тема: Множення чисел 0; 1. Множення на 0; 1. Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язування задач на ділення на рівні частини і ділення на вміщення

Мета: ознайомити учнів з множенням чисел 0; 1 і множенням на 0; 1; формувати вміння застосовувати таблиці ділення на 2 для розв'язування задач на ділення на рівні частини і ділення на вміщення; навчити дітей записувати розв'язання задач на ділення, порівнювати їх розв'язання; розвивати логічне мислення, мовлення; виховувати акуратність.

Хід Уроку

I. Організаційний момент

II. Контроль, корекція і закріплення знань

 1 Усна лічба

1)Гра «Ромашка».

2)Гра «Чи знаєш ти?».

— Що таке множення?

— Як називаються компоненти дії множення?

— Яку математичну дію можна назвати оберненою до дії множення?

— Як називаються компоненти дії ділення?

 2 Обчисліть, замінивши множення додаванням

Зразок: 5 ■ 3 = 5 + 5 + 5 = 15

6 ■ 4 =8■ 3 =9 ■5 =

 3 Виберіть правильну відповідь

18 кілограмів яблук розклали в два пакети порівну. Скільки кілограмів яблук у кожному пакеті?

а)6;б) 3;в) 9;г)8.

 4 Складіть приклади на ділення, знаючи відповідний приклад на множення.

7 ■ 2 = 148 ■ 4 = 32

 5 Математичний диктант

 • 1-й доданок — 16, 2-й доданок — 14. Знайдіть суму.

 • Зменшуване — 84, від’ємник — 15. Знайдіть різницю.

 • 1-й множник — 3, 2-й множник — 2. Знайдіть добуток.

 • Число 10 розділіть на 2.

 • Знайдіть периметр квадрата зі стороною 5 см.

 • Я задумала число. Коли я відняла від нього 7, то отримала 23. Яке число я задумала?

 • Добуток чисел 2 і 4 збільшіть на 42.

 • Число 14 розділіть на 2 і результат зменшіть на 7.

Відповіді: 30; 69; 6; 5; 20 см; 30; 50; 0.

Діти обмінюються аркушами і здійснюють взаємоперевірку.

6 Хвилинка каліграфії з логічним завданням

— Випишіть числа, які діляться на 2.

2345678910

12 13 14 15 16 17 18 19 20

 7 Робота з роздавальним матеріалом

1) Мама розклала 6 яблук на 3 тарілки порівну. Скільки яблук на кожній тарілці?

2) 15 троянд розставили у 3 вази порівну. По скільки троянд у кожній вазі?

3) 12 фломастерів розклали в 2 пачки порівну. Скільки фломастерів у кожній пачці?

4) Відрізок завдовжки 8 см розділили на дві рівні частини. Чому дорівнює довжина кожної частини?

5) Відрізок завдовжки 8 см розділили на рівні частини, по 2 см кожна. Скільки частин вийшло?

6) Двом учням порівну роздали 12 олівців. Скільки олівців отримав кожен учень?

— Діти, яку математичну дію треба застосувати для розв’язання цих задач?

— Які слова в умові задач допомогли вам правильно вибрати математичну дію?

III. Повідомлення теми і мети уроку

IV. Вивчення нового матеріалу

 1 Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1

1) Множення чисел 0 і 1.

— Замініть дію множення дією додавання та обчисліть.

1 ■ 50■ 5

1 ■ 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 10■ 5 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0

1 ■ 4 = 40■5= 0

1 ■ а = а0■а= 0

— Як можна прочитати ці записи?

— При множенні одиниці на будь-яке число в добутку дістаємо те саме число.

— При множенні нуля на будь-яке число в добутку дістаємо 0.

2) Множення на 0 і 1.

— Оскільки добуток не змінюється при перестановці множників, то вважають:

5 ■ 1 = 55■ 0 = 0

а ■ 1 = аа■ 0 = 0

— Як можна прочитати ці записи?

— При множенні будь-якого числа на одиницю в добутку дістаємо те саме число.

При множенні будь-якого числа на 0 у добутку дістаємо 0.

3) Знайдіть значення виразів.

1 ■ 9 0 ■ 31 ■ (4 + 8) 0 ■ (6 + 2)8 ■ 0+ 6

1 + 4 0 + 81 ■ 3 + 50 ■ 7 + 26 ■ 1 + 17

 2 Розв'язування задач на ділення на рівні частини і ділення на вміщення

1) Ділення на вміщення.

— Нехай треба по 2 узяти 3 рази і 6 розділити по 2.

Діти беруть по 2 кружечки і відходять убік.

— Ці діти складатимуть задачу.

— По 2 узяти один раз, вийде 2 (один учень вкладає 2 кружечки на набірному полотні).

— По 2 узяти 2 рази, вийде 4 (аналогічно).

— По 2 узяти три рази, вийде 6.

Запис на дошці: по 2 ■ 3 = 6 (к.)

— Тепер складемо обернену задачу. Якщо в прямій задачі ми збирали кружечки, то в оберненій станемо роздавати їх.

— По скільки кружечків станемо роздавати? (По 2)

— Скільки всього потрібно роздати? (6)

— Беру з полотна 2 кружечки, віддаю учневі — 2 кружечки віддали одному учню (і далі аналогічно: по 2 кружечки віддали двом учням, по 2 кружечки віддали трьом учням).

— Скільки всього роздали кружечків?

— Як розділили?

— По скільки ділили?

— Скільком учням дісталося?

На дошці — запис:

6 : по 2 = 3 (уч.)

Порівняємо.

Множення Ділення

по 2 ■ 3 = 66 : по 2 = 3

— Читаємо ще раз (з найменуванням і без).

— Порівняємо процес розв’язування задач:

— узяти стільки-то разів ()

— збираємо кружечки

— знайшли

(підрахували, вийшло), скільки всього кружечків

 — розділити по стільки-то (:)

 — роздаємо кружечки

 — знайшли

 (підрахували, вийшло),

скільком учням дісталися кружечки

На перших уроках з одночасного вивчення множення і ділення проводимо багатократні практичні дії зі збирання і роздавання різних предметів. Зміст цих дій показуємо на схемі:

послідовнепослідовне

додавання віднімання

2) Ділення на рівні частини вводиться на основі двох раніше відомих: множення і ділення на вміщення.

4 учні принесли по 2 зошити. Скільки всього зошитів принесли?

по 2 ■ 4 = 8 (зош.)

— Складіть обернену задачу.

8 зошитів роздали, по 2 кожному учневі. Скільки учнів отримають зошити?

8 : по 2 = 4 (уч.)

— Складіть третю задачу.

8 зошитів потрібно роздати порівну чотирьом учням. По скільки зошитів дістанеться кожному?

— У мене в руках 8 зошитів.

— Скільком учням потрібно роздати по 2 зошити? (Учитель викликає 4-х учнів.)

— Спочатку роздаємо по одному зошиту кожному учневі. 4 зошити, що залишилися, знову роздаємо по одному зошиту.

— Усі зошити роздали?

— По скільки зошитів отримав кожен?

8 зош. : на 4 = по 2 зош.

Далі на уроках з вивчення множення і ділення широко використовується метод розв’язування взаємно обернених задач.

3) На дослідній ділянці 4 класи посадили по 3 грядки моркви. Скільки всього грядок посадили?

Короткий запис: по 3 гр. 4 кл. ? гр.

Розв’язання:

3 ■ 4 = 12 (гр.)

— Скільки даних у задачі?

— Скільки чисел знайдено?

— Складіть обернену задачу.

12 грядок моркви посаджено декількома класами. Кожен клас посадив по 3 грядки. Скільки класів брало участь у посадці? Короткий запис: по 3 гр. ? кл. 12 гр.

Розв’язання:

12 гр. : по 3 гр. = 4 (кл.)

Учитель ознайомлює учнів із назвами виду задач: «множення», «ділення на вміщення».

— Складіть 2-гу обернену задачу: 12 грядок моркви посадили порівну 4 класи. По скільки грядок посаджено кожним класом?

Короткий запис: по ? гр. 4 кл. 12 гр.

Розв’язання:

12 гр : 4 = 3 (гр.)

Далі обов’язково проводиться порівняння задачі.

V. Розвиток математичних знань

 1 Самостійна робота

1 варіант 2 варіант

Двоє учнів працюють біля дошки.

Перевірка

— Поставте знак плюс, якщо приклади розв’язані правильно.

— Поставте знак мінус, якщо допущені помилки.

2 ■ 8 - 9 2 ■ 9 + 30 18 : 2 + 34

18 : 2 + 27 2 ■ 7 - 8 14 : 2 + 64

— Просигналізуйте зеленим кольором ті, хто виконав роботу правильно.

— Просигналізуйте червоним кольором ті, хто припустився помилок.

 2 Офтальмологічна пауза

 3 Порівняння виразів

43 + 9 > 43 + □12- 5 > 15 - □

50 - 32 < 50 - □72+ 10 > 72 + □

Завдання виконується біля дошки з поясненням.

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Які завдання на сьогоднішньому уроці здалися вам найбільш складними?

— які завдання на сьогоднішньому уроці здалися вам найбільш легкими?

— які завдання на сьогоднішньому уроці здалися вам найцікавішими?

Категорія: Математика | Додав: SYLER (07.01.2014)
Переглядів: 3383 | Рейтинг: 0.0/0

Можливо, вам будуть цікаві ці конспекти

Панно для класної кімнати. Підбір технік для виготовлення
Тема. Казки народів світу. Урок позакласного читання
Мікрорайон школи. Практична робота: «Безпечні та не­безпечні місця на шкільно...
Екскурсія на пришкільну ділянку. Спостереження за осінніми змінами в живій і ...
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 17
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]