Головна » Конспекти » 2 Клас » Математика

Одноцифрові і двоцифрові числа. Позиційний принцип запису числа. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Творча робота

Урок 17

Тема: Одноцифрові і двоцифрові числа. Позиційний принцип запису числа. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Творча робота над задачею

Мета: узагальнювати поняття «одноцифрове» і «двоцифрове число»; повторити позиційний принцип запису числа; закріплювати знання усної і письмової нумерації чисел першої сотні; вправляти у визначенні попереднього і наступного числа до даного числа, розрядного складу двоцифрових чисел, уміння складати і розв'язувати задачі з грошовими одиницями; виховувати уважність.

Хід Уроку

I. Організаційний момент

Пролунав уже дзвінок.

Всіх покликав на урок.

Тому дружно всі сідаємо.

Працювати починаємо.

II. Контроль, корекція і закріплення знань

1 Гра «Піднімися по драбинці»

□ - 4 = □

□ + 6 = □

□ - 7 = □

6 + 6 = □

Учні у зошитах записують тільки відповідь прикладу через клітинку.

12; 5; 11; 7.

— Назвіть серед відповідей одноцифрові числа (5; 7)

— Двоцифрові? (11,12)

— Чим одноцифрове число відрізняється від двоцифрового?

— Назвіть найбільше двоцифрове число. (99)

— Найменше? (10)

— Які числа називаються одноцифровими? (Числа, для запису яких використовується тільки один знак — цифра.)

— Які числа називаються двоцифровими? (Числа, для запису яких використовується два знаки, тобто цифри.)

— А якщо в записі числа використовуються три цифри, як його можна назвати? (Трицифрове) Наприклад, для запису числа 100 використано три цифри, це найменше трицифрове число, перше у ряді трицифрових чисел.

Таким чином, залежно від кількості цифр, використаних для запису числа, числа поділяються на одноцифрові, двоцифрові, три-цифрові,.... (учні продовжують перелік).

— Запишіть по порядку всі цифри. (Учитель записує цифри на дошці.)

 2 Розповідь учителя про позиційний принцип запису числа

— Одного разу цифри посперечалися з нулем і стали його дражнити: «Ти хоча теж цифра, але нічогісінько не значиш! От учень візьме цифру 2 і поставить 2 кубики, а візьме тебе — і нічого не поставить».

«Правда, правда, ні-чо-го», — сказала п’ятірка.

«Ні-чо-гі-сінь-ки, ні-чо-гі-сінь-ки», — забурмотіли цифри.

«Дурні, ви нічого не розумієте, — сказав нуль. — Ось, ти, одиниця. Я стану із тобою поруч праворуч. Чим ти тепер стала? Відповідай!» — нуль став праворуч поруч з одиницею, і вона стала ... десяткою.

«А от я встану поруч із тобою праворуч, п’ятірко, що ти будеш означати? Відповідай!» — нуль став праворуч із п’ятіркою, і стала вона... п’ятьма десятками, п’ятдесятьма.

Нуль ставав праворуч від кожної цифри і вимагав відповісти, чим вона стала.

«Я збільшую кожну з вас, а ви мене некчемою називали. Невдячні! Подумайте гарненько, і ви зрозумієте, що я для вас значу. Коли вас немає, я вас завжди заміняю... Чи можете ви записати відповідь у таких прикладах: 5 - 5 = ...? 47 - 47 = ...? Спробуйте! Нікого з вас тут не можна поставити. А чи знаєте, що при множенні на нуль я будь-яке число на нуль перетворюю! Хто з вас цим може похвалитися? А при діленні для мене спеціальне правило придумали: ділити на нуль не можна!»

Замислилися цифри і припинили дражнити нуль.

Але цифрам усе-таки хотілося посперечатися, і вони затіяли суперечку між собою. «Я більше за всіх, — заявила дев’ятка, — я не яка-небудь одиниця». Одиниця засміялася, підскочила до дев’ятки ліворуч і закричала: «Хто тепер більше, ти чи я? Відповідай!» Вийшло... 19.

«Я— десяток, а ти — тільки дев’ять: десять більше дев’яти. Мовчиш?» Підбігла сімка, стрибнула на одиницю і сама стала ліворуч. Вийшло... 79. «Я — сім десятків, сімдесят, розумієш?» Так усі цифри ставали поруч з дев’яткою й усі виявлялися більше дев’ятки. Здивувалася дев’ятка, похнюпилася ...

— Чи правильно сперечаються цифри? Який висновок можна зробити? (Дев’ятка — найбільша з цифр, коли цифри живуть окремо. Коли ж вони стають поруч друг із другом, усе навпаки. Головніше — місце цифр у числі. На першому місці праворуч пишуться одиниці, на другому справа наліво — десятки.)

— Цифри зрозуміли це і з тих пір припинили сперечатися, хто з них більше. Отже, зміст цифри змінюється залежно від її положення в записі числа. У нас прийнята десяткова позиційна система числення. Тобто цифра, поставлена ліворуч, позначає число у 10 разів більше, ніж та сама цифра, що стоїть праворуч.

У 10 разів більше

 У 10 разів менше

— Запишіть двоцифрове число за допомогою цифри 5. Що позначає 5, що стоїть на першому місці, рахуючи справа наліво? На другому місці?

— У десятковій системі числення 10 простих одиниць утворюють один десяток, чи одну одиницю другого розряду. Десятки можна рахувати, як прості одиниці: ми теж одержимо 1; 2; 3;..., але тільки десятки.

Одноцифрове число містить тільки одиниці і записується однією цифрою, двоцифрове число обов’язково містить десятки, записується двома цифрами, тому 01; 02 не є двоцифровими числами.

Розглянемо число 45. У нім 4 десятки і 5 одиниць. Одиниці пишуться на першому місці, починаючи справа наліво. Вони називаються одиницями першого розряду. Десятки пишуться на другому місці. Вони називаються одиницями другого розряду. Таким чином, в числі 45 є 5 одиниць першого розряду і 4 одиниці другого розряду.

— Скільки одиниць першого розряду і скільки одиниць другого розряду міститься в числі: 75? 83? 50?

— Укажіть найбільшу суму двох різних одноцифрових чисел.

— Складіть усі можливі приклади на віднімання одноцифрових чисел з відповіддю 2 і з відповіддю 3.

— Скільки вийшло прикладів з відповіддю 3?

— Скільки вийшло прикладів з відповіддю 2?

3 Заповнення таблиці

— Запишіть числа, що містять 3 десятки і 2 одиниці; 8 десятків; число 29; число 40; число 7; число 19; число 91.

 4 Розкладання числа на розрядні доданки

— Якщо двоцифрові числа складаються з десятків і одиниць, їх можна представити у виді особливої суми: суми доданків — це сума десятків і одиниць. Розгляньте приклад представлення числа у вигляді суми доданків.

— Розкладіть числа на розрядні доданки.

27 = 20 + 749= + □18 = І І І + □

38 = □ 0 +□77= Г~П + □81 = Г~П + □

— Таким чином, тепер, коли ми будемо давати характеристику числам ми будемо називати їхніх сусідів: попереднє і наступне; і представлення даного числа у вигляді суми доданків.

— Візьмемо число 47. Давайте розповімо, що ми про нього знаємо: як дістати це число з попереднього, як дістати це число з наступного, як дістати це число з десятків і одиниць, яке це число, за допомогою яких цифр записується, що позначає кожна цифра в записі числа, як представити це число у вигляді суми доданків.

— Охарактеризуйте числа: 86; 55; 40.

— Чи можна представити у вигляді суми доданків число 7? Чому?

 5 Арифметичний диктант

— Запишіть число, яке стоїть перед числом 40.

— Запишіть число, що йде за числом 59.

— Яке число стоїть між 39 і 41.

Дес. Од.

— Записати число, в якому 6 дес. і 4 од.

— Складіть і запишіть числа, використовуючи три задані цифри (2; 4; 9; 0; 5; 8).

— Чому в другому випадку можна скласти тільки 4 числа, а не 6, як у першому випадку?

— Запишіть числа, що складаються:

а) з п’яти десятків і трьох одиниць;

б) з семи десятків і п’яти одиниць;

в) з чотирьох десятків і дев’яти одиниць.

— Запишіть число, що складається:

а) з шести одиниць другого розряду і трьох одиниць першого розряду;

б) з чотирьох одиниць першого розряду і трьох одиниць другого розряду.

 Фізкультхвилинка

Руки в боки.

Нахились вперед,

Нахились назад,

І направо, і наліво,

Щоб нічого не боліло.

Раз, два, три, чотири —

Набираємося сили.

Нахились, повернись,

До товариша всміхнись.

III. Повідомлення теми і мети уроку

IV. Розвиток математичних знань

 1 Повторення обчислювальних прийомів, заснованих на нумерації чисел

Учитель. Уважно розгляньте перший приклад: 55 = 54 + 1. Поміркуйте, яке число ми дістанемо, додавши 1?

70 = 71 - 1. Яке число ми дістанемо, віднявши 1?

93 - 3 = 90. Назвіть десятковий склад числа 93. Прочитайте цей приклад зі словами «було», «відняли», «залишилося». (Було 9 дес. і 3 од., відняли 3 од., залишилося 9 десятків, чи 90.)

— Отже, згадаємо правила, що діють, коли числа додаються чи віднімаються.

 Обчислювальні прийоми, засновані на нумерації чисел

Додати 1 — це означає дістати наступне за ним число. Наприклад: 85 + 1 = 86

Відняти 1 — це означає дістати попереднє йому число. Наприклад: 85 - 1 = 84

 Пам'ятка

 1. Визначаю, скільки у двоцифровому числі десятків і одиниць.

 2. Визначаю, скільки десятків чи одиниць треба додати (відняти).

 3. Читаю приклад зі словами «було», «додали» («відняли»), «вийшло».

 4. Записую, читаю число, що складається з отриманого числа десятків і одиниць.

Наприклад:

50 + 2 = 5 дес. од. + 2 од. = 5 дес. 2 од. = 52 52 - 2 = 5 дес. од. - 2 од. = 5 дес. = 50 52 - 50 = 5 дес. од. - 5 дес. = 2 од. = 2

 Спосіб укрупнення розрядних одиниць

Пам'ятка

 1. Заміняю кругле число десятками.

 2. Додаю (віднімаю) десятки.

 3. Представляю результат в одиницях.

Наприклад:

40 + 20 = 4 дес. + 2 дес. = 6 дес. = 60

80 - 60 = 8 дес. - 6 дес. = 2 дес. = 20

 2 Коментоване розв'язування прикладів

19 + 127- 20 20 - 074- 4

20 - 1020+ 368 - 60 20- 1

60 + 682- 80 30 + 890+ 6

 3 Виконання завдань

1) Скільки двоцифрових чисел можна записати за допомогою цифр 3; 5; 7? (Повторювати цифри не можна.)

Розв’язання

Двоцифрові числа записуються двома цифрами, що позначають десятки й одиниці.

Нехай на місці десятків стоїть цифра 3, тоді на місці одиниць можуть стояти цифри 5 чи 7: 35; 37.

Нехай на місці десятків стоїть цифра 5, тоді дістанемо: 53 чи 57.

Нехай на місці десятків стоїть цифра 7, тоді дістанемо: 73 чи 75. Таким чином, ми дістали 6 чисел.

2) Скільки двоцифрових чисел можна записати за допомогою цифр 0; 2; 7? (Повторювати цифри можна.)

Розв’язання

На місці десятків можуть стояти тільки дві цифри 2 чи 7; число з нуля починатися не може!

Нехай на місці десятків стоїть цифра 2, тоді на місці одиниць може стояти цифра 0 чи 7: 20; 27.

Нехай на місці десятків стоїть цифра 7, тоді дістанемо: 70; 72. Таким чином, можна скласти тільки 4 числа.

3) Назвіть «сусідів» кожного з чисел: 30; 28; 59; 70; 89.

4) Яка сторінка йде за сторінкою 37? за сторінкою 69? за сторінкою 99?

5) Яка сторінка передує сторінці 20? сторінці 44? сторінці 90?

 4 Розв'язування задач

1) Василько заплатив за булочку 9 монетами по 10 к. Скільки коштує булочка?

2) У хлопчика було 20 моделей вантажних автомобілів, а легкових — на 7 моделей більше. Скільки моделей легкових автомобілів було в колекції хлопчика?

3) В одній каністрі було 23 л бензину, а в другій — на 3 л менше. Скільки літрів бензину було в другій каністрі?

 5 Офтальмологічна пауза

 6 Розв'язування логічних задач

1) Скільки яблук на столі? Чотири лежало, одне упало, а одне розрізали. (3)

2) Скільки вух у трьох мишенят? (6)

V. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Які числа вам відомі?

— Чим відрізняються одноцифрові числа від двоцифрових?

— Як утворюються одноцифрові числа?

— Як утворюються двоцифрові числа?

— Який загальний спосіб утворення є у всіх чисел?

Категорія: Математика | Додав: SYLER (07.01.2014)
Переглядів: 5724 | Рейтинг: 0.0/0

Можливо, вам будуть цікаві ці конспекти

Повітря. Рух повітря — вітер. Як дбати про чистоту повітря
Колірний і тональний контраст як засіб виділення об’єкта зображення. Малюнок ...
Д. Павличко «Де найкраще місце на землі». В. Скуратівський «Калина». А. Листо...
Оздоблення серветки ручним швом «уперед голку»
С. Жупанин «Грайте, грайте голосніше...». В. Гринько, А. Камінчук, Д. Чередни...
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]